Hayal içinde akıp geçti,ömr-ü derbederim

içinde geçti,ömr-ü derbederim nihavent

Hayal içinde akıp geçti ömr-ü derbederim

Bakıp, bakıp da o maziye şimdi ah ederim

Ne bir emel, ne ümit var, hayat bu muydu derim

Bakıp, bakıp da o maziye şimdi ah ederim.


Güfte: Nahit.H.Bey
Beste: Rakım Erkutlu
Makam: nihavent (Düyek)