Düz Tara Yar Düz Tara
Yar Zülüfün Düz Tara
Doksan Dokuz Yarem Var
Sen Açtırdın Yüz Yara

Uy Aman Aman Aman
Burası Adıyaman 3 x
Alem Düşman Kesilir
Seni Sevdiğim Zaman

Düzdedir Yar Düzdedir
Yar Zülüfün Yüzdedir
Nice Güzeller Sevdim 2 x
Hala Gönlüm Sendedir

Uy Aman Aman Aman
Burası Adıyaman 3x
Alem Düşman Kesilir
Seni Sevdiğim Zaman