aşkından

aşkından

Gönül aşkından oldu pâre pâre
Koşup geldim uzaklardan o yâre
Gönül ister, kader vermez ne çâre
Koşup geldim uzaklardan o yâre

Beste: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça
Güfte: Dr. Vahit Özaydın
Makam: Acem Aşîran
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı