[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şârabın
Hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harâbın
Rindâne değildir bu sözüm ayni hakîkat
Oldum yine sevda-yı hayâlinle türâbın.

Beste: Bimen Şen
Makâm: Acemaşîrân
Usûl: Sengin Semâî