[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim
Gel yetiş ey bîvefâ yollarda kaldı gözlerim
Oldu vasf-ı gülşen-i rûyinle ey gül berk-i az
Hasb-ı hâl-i andeliban tekid eder sözlerim

Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey
Makam: Acemkürdî
Usûl: Fahte