ÖZLEM
Ölümden öteye yol var mı canım
Zaten varsa, sen de varsın ne çıkar
Layıksın sevginin yücesine sultanım
Elem keder senden yağsın ne çıkar
Mademki sana bağlanmış benim hayatım