ASLI
Ağır ağır yaklaşan sabaha uyandın mı hiç
Sessizliğin içinden yükselen çığlıklarla
Leyla ile Mecnun misali yandın mı hiç
Issızlığın ortasında bir başına insanlarla