Urfalı Babi(nin bir anneler günü için söylediği
şu dörtlüğü paylaşmak istedim:

Anadır Urfalı

Dünyada yaşadığın an, yaşadığın andır
Kısmetin dünyada, dünyadandır.
Kimi der: Dünya iki kapılı bir handır
Baban, belki baban; Fakat anan anandır.