Atatürk Ülkede Biliniyor


Atatürk ;


Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi,
olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci,
sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider,
insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü,
bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu.


UNESCO B.M.E.K.Ö.nün 152 ülkesinin
OYBİRLİĞİ ile yapmış ve dünyaya dağıtmış
olduğu ATATÜRK tanımlaması.


Metnin Orijinali


Atatürk is:


An outstanding person who devoted himself for
the development of international understanding,
cooperation and peace, a revolutionist who realized extraordinary reforms, the first Leader who fought against imperialism and colonialism.Kaynakwh: Kaynakwh:
A unique Statesman respectful to human rights, pioneer of worldwide peace,
who never discriminated people according to their color religion or race through out his life, founder of Turkish Republic.


UNESCO (United Nations Educational Scientific and Culture Organizations)