- Hiperpigmentasyona neden olan ilaçlar;
- Amiadaron,
- Klorokin, hidroksiklorokin, kinakrin,kinin,
- Minosiklin, klofazimin, zidovudin,
- Hidantoin,
- Bleomisin, siklofosfamid, doksorubisin, daunorubisin, busulfan, 5-fluorourasil, daktinomisin,
- Gümüş, altın, civa,
- Adrenokortikotropik hormon (ACTH), östrojen/progesteron,
- Klorpromazin
İlaçlarının genellikle uzun süreli kullanımlarını takip eden pigmentasyonlar (lekeler) oluşur. Bu durum hastalarda önemli kozmetik kaygılar yaratır. İlaç kullanımlarının bırakılmasının ardından gerilemekle birlikte alternatif tedavi seçenekleri denenebilir.