HPV kısa adı bilinen ve açılımı human papilloma virus olan bir virüs nedeni ile siğil oluşumları söz konusu olmaktadır. İnsanlar arasında oldukça yaygın olan bu enfeksiyon türü, genelde önemsiz ve kısa süre içerisinde kendiliğinden geçen arada görülen bir durum olabileceği gibi, çok ciddi bir sorun haline de dönüşebilir. Ya da siğiller çok daha farklı ve ciddiye alınması gereken bir hastalığın ön habercisi olabilir.

Siğiller Temelde 3 Kategoriye Ayrılır

1) Basit Siğil

Deride meydana gelen siğillerin %70 gibi gerçekten büyük bir kısmını basit siğiller oluşturur. Özellikle okul döneminde ki yaş olarak daha ufak çocuklarda görülmesi söz konusudur.

2) Plantar Siğil

Deride oluşması muhtemel siğillerin %30'su bu siğil kategorisi altında olmaktadır. Belli bir ergenlik sürecine giren daha büyük çocuklarda ve gençlerde ağırlıkta görülen siğil türüdür.

3) Düz Siğil

Hem çocuklarda, hemde erişkinlerde ortaya çıkmakta olan siğil seçeneğidir. Fakat %4 gibi genel anlamda çok az bir oranda görüldüğü için en az rastlanan siğil seçeneklerinden birisi olmaktadır.

Siğiller, hiç bir zaman küçümsenmeyecek durumlar olmalıdır. Altında ufak bir neden yattığını da düşünseniz dahi, mutlaka kısa süre içerisinde bir hekime danışmalı, cilt hastalıkları konusunda uzman olan hekim tarafından yapılacak tetkikler ile bu duruma bir çözüm bulmalısınız. Aksi halde ufak siğiller, farklı sorunlara neden olabilecek bir duruma gelebilir.