Makam: Hicâz
Usûl : Türk Aksağı
Beste: Sâdeddin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl


Yâd eller aldı beni
Taşlara çaldı beni
Yârdan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yâr ağlar
Düştüm onulmaz derde
Nerde yiğidim, nerde?
Yol uzun, gurbet acı
Dağlar var ara yerde
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yâr ağlar