Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerindeMakam: Hicâz
Usûl : Aksak
Beste: Yesâri Âsım Arsoy
Güfte: Yesâri Âsım ArsoySazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde