yâresini andıracak bulunmaz


Makam: Hicâz
Usûl : Aksak
Beste: Şevkî Bey
Güfte: Mehmet Hâlidi Bey
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz
Her derdin olur çâresi meşhur meseldir
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz