[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]

Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Cem sunsa gönlün etmez câm-ı cihan-nümâ hoş
Her rûz ü şeb gönülden cânânımın hayâli
Gitmez ise efendim benden yana hevâ hoş

Beste: Zekâî Dede
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Hicazkâr
Usûl: Lenk Fahte
Form: Beste