Bir gün gelir bin yıl geçer bir insan gelir bin insan göçer ama giden asla geri gelmez