Akçaabat Yazıları - II
Yayına Hazırlayan Fethi Gedikli
Yedirenk Kitapları
Temmuz 2010, 288 Sayfa, 18 TL

Akçaabat Yazıları Gedikli

Bu kitap, daha önce yayınlanmış olan birinci kitapta yer almayan, Akçaabat’a ilişkin bilgileri içeren bir şehir kültürü kitabıdır. Ülkemizin kadim yerleşim merkezlerinden biri olan Akçaabat üzerine yazılmış metinleri titizlikle bir araya Fethi Gedikli, bu çalışmasıyla şehir tarihine bir kayıt düşmekte...