Yahudiliğin Kısa Tarihi
Lavinia Cohn - Sherbok, Dan Cohn - Sherbok
İz Yayıncılık
Haziran 2010, 192 Sayfa, 10 TL

Yahudiliğin Tarihi Lavinia Sherbok, Sherbok


Yahudilik söz konusu olduğunda, lavinia ve Dan-Cohn Sherbok'un kitabı neredeyse klasik haline gelecek kadar Batı literatüründe önem kazanan birkaç temel eserden biridir. Kitap 13 ana bölüm halinde özellikle Yahudiliğin siyasal tarihini izlemeye çalışmakta. Bu arada söz konusu tarihsel sürece şekil veren ya da bu tarihin şekillendirdiği Yahudi kurumları da analitik bir perspektiften ele alınmakta, adeta Yahudiliğin genel bir çözümlemesi yapılmakta. Eserin Dinler Tarihi konusunda çalışma yapmak isteyen ya da konuyla ilgilenen genel okuyucu için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olduğu rahatlıkla söylenebilir.