Türkiye'nin Ağaçları ve Çalıları
Necati güvenç Mamıkoğlu
NTV Yayınları
Mart 2010, 727 sayfa

Türkiye'nin Ağaçları Çalıları Necati Güvenç

Bu kitap, Türkiye'nin ağaçlarını tanıtmak, sevdirmek, korunmasına ve çoğaltılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Bir ansiklopedi hacmi ve kapsamındaki kitapta 350 ağaç ve çalı türüne yer veriliyor. Ağaçlarla ilgili bilgiler 2000 fotoğrafla destekleniyor. Bu fotoğraflarda, her ağacın gövdesi, yaprağı, çiçeği ve meyvesi ayrıntılı olarak gösteriliyor. Böylece okurun her bir ağacı rahatça tanıyabilmesi hedefleniyor.