21.Yüzyılda kültürel antropoloji
İnsanın Doğadaki Yeri
Daniel G. Bates
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Kasım 2009, 560 Sayfa

21.Yüzyılda Kültürel Antropoloji Daniel

Bu kitap, dinsel ve siyasal inanç ve uygulamaları, hatta akrabalık sistemlerini bir bütün içinde ele alarak, modern dünyada insan uyarlanmasını anlamaya dair bir başlangıç sunuyor. Kitap, Türkiyeli okur için özellikle önemli; çünkü kitabın yazarı daniel Bates, önemli bir antropolog olmanın yanı sıra, Türkiye'yi çok yakından tanıyan bir bilim insanı ve ilk olarak 1959'da geldiği Türkiye'de aralıklarla bulunmuş ve birçok alan çalışması yapmış bir araştırmacı. Yazarı tarafından güncellenerek Türkiye'ye uyarlanan ve çevirisi antropolog Suavi Aydın başkanlığında bir grup antropolog tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın, Türkiye'de bu alandaki akademik okuma kitabı eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.