Biz kaybettik Aşk da Kazanmadı
Mahmud Derviş
Kitabevi Yayınları
Aralık 2008, 157 Sayfa

Kaybettik Kazanmadı Mahmud Derviş

Biz kaybettik, aşk da kazanmadı hiçbir şey
Çünkü sen aşksın ey aşk, nazlı bir çocuksun!
Koruyorsun göğün biricik kapısını,
söylemediğimiz tüm sözleri! Çekip gidiyorsun
Nice gülleri göremedik bugün. Zincirlenmiş yüreğin sıkıntılarını yıkıp geçemedi nice caddeler!

Yaşları bizi gâfil avlayan nice kızlar yürüyorlar göremediğimiz bir yöne... Kişnemeye!

Uyurken nice marşlar nâzil oldu içimize.
Süzülüp indi nice hilâller dinlensin diye yastıkta.
Nice öpücükler çaldı kapımızı evimizden uzaktayken bizler
Kayalıklarda ekmeğimizi ararken, çalışırken kayboldu uykumuzdan nice düşler!
Nice kuşlar kanat çırptı camlarımızda ertelenmiş bir günde, oynaşırken prangalarımızla
Kaybettik durmadan, aşk da kazanmadı hiçbir şey çünkü sen nazlı bir çocuksun ey aşk!