İnsanın gerçeği 'Kendini Bilmek'
P. D. Ouspensky
Çeviren: Ali Belbez, Erol Konyalıoğlu
Ruh ve Madde Yayınları
Kasım 2008, 541 sayfa

İnsanın Gerçeği 'Kendini Bilmek' Ouspensky

Kendini bilmek ya da tanımak, insanın değişmesi zorunluluğunun doğal bir uzantısıdır. Değişmek, uyanmak, şuurlanmak için fazlalıkları terketmek, içsel bir mücadeleye girişmek, özdeşleşmeyi kolaylaştıran bağımlılıklardan soyunmak şarttır. Üstün çaba gösterilmeden, kendi üzerinde çalışmadan değişmek, uyanmak, şuurlanmak mümkün değildir. Bütün inisiyatik öğretilerin temeli Terk'e dayanır.