Propaganda Çağı
İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali
Elliot Aronson, Anthony Pratkanis
Paradigma Yayıncılık, 420 Sayfa

Propaganda Aronson A.Pratkanis

Propaganda çağında yaşıyoruz; modern uygarlık propaganda uygarlığı. Modern toplum aşırı dozda iletişime ve propagandaya maruz kalmış toplumdur. Propaganda yegane kültürel form; verimli, baştan çıkarıcı; propaganda insanları, grupları ve toplumları ikna yolunda atılmış çok etkili ve önemli bir adım.
Çağdaş hayat propagandasız düşünülemez; propagandasız gündelik hayat uzun süredir imkansız. Bu yüzden modern kültürümüzün vazgeçilemezlerinden biri olan propagandayı anlamak durumundayız. Elinizdeki kitabın cevap aradığı temel sorulardan biri şu: Propagandayı retorikten (ikna sanatından) nasıl ayırt edebiliriz? İkna demokratik, propaganda despotiktir. Propaganda ikna etmedeki eleştirel tutumu nasıl rafa kaldırmakta ve düşünceyi nasıl hadım etmektedir? İnsanlar gündelik hayatları içinde nasıl manipüle edilmektedir?

Propagandistler gündelik hayatımızda bizi nasıl tuzağa düşürüyorlar? Korkularımız, umutlarımız, sevgi ve nefret duygularımız nasıl propagandanın nesnesi haline geliyor. Propaganda aslında modern toplumun en büyük problemlerinden biridir. Elinizdeki metni bu büyük problemin parçası olmamak için okuyun. Propaganda Çağı sizi modern toplumda bir "sosyal psikoloji" yolculuğuna çıkarıyor.