Türkiye'de sosyal demokrasi Arayışı
Sodep ve SHP Deneyimleri

Türkiye'de Sosyal Demokrasi Arayışı Kömürcü
Derya Kömürcü
Agora Kitaplığı
Eylül 2010, 504 Sayfa, 25 TL

Bu çalışma, 1980 sonrasında Türkiye'de sosyal demokrat hareketin yaşadığı krizi yeni bir perspektiften incelemeyi hedeflemektedir. Buradaki yaklaşımın yeniliği, merkez sol siyasetin Türkiye'deki 40 yılı aşkın tarihini, monolitik bir bütün olarak CHP geleneği çerçevesinde incelemek yerine, 1983-1995 yılları arasındaki Sodep-SHP deneyimini, sosyal demokrat hareket için birçok fırsat ve sorunu beraberinde getiren kritik önemde bir dönem olarak ele alma gayretidir. Dolayısıyla bu kitap, esas olarak Sodep ve SHP'yle ilgilidir; ancak, bir parti monografisi değildir. Sodep-SHP deneyimini, derinlemesine ele almakla birlikte, bu zaman diliminin ötesinde, sosyal demokrat hareketin günümüze dek uzanan sorunlarının kökenine ışık tutma eğilimindedir. Kronolojik bir parti tarihi ya da Sodep ve SHP'nin pratik siyasette takındığı tutumların dökümünü yapmanın ötesinde, bu döneme damga vuran aktörlerin eylemlerini, içinde bulundukları stratejik bağlamla ilişkileri çerçevesinde ele almak ve Türkiye siyasetine dair daha geniş bir çerçevenin içinde konumlandırmak iddiasındadır.