Özgürleşen seyirci
Jacques Ranciere

Özgürleşen Seyirci Jacques Ranciere
Çeviri: E. Burak Şaman
Metis Yayınları
Eylül 2010, 122 Sayfa, 10 TL


Siyasal sanat veya sanatın siyasallığından ne anlamak gerekir? Eleştirel sanat geleneğinin ve hayatı sanatsallaştırma arzusunun neresindeyiz? Metalar ve görüntülerin tüketilmesine yöneltilen militan eleştiriler nasıl oldu da birden meta ve görüntülerin her şeye kadir olduğunun melankolik bir şekilde kabul edilmesine veya "demokratik insan"ı hedef alan gerici bir eleştiriye dönüşebildi? ranciere kitabında, çağdaş sanatın bazı önemli sorunsallarını inceleyerek bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Bir filozoftan “görme” üzerine fikir açıcı bir çalışma.