korucu –

SEMİH KORUCU
(1965 )


Lise öğreniminden sonra müziğe başlayan Korucu, 1983 yılında Ankara’da Gazi Eğitim Müzik Bölümü’ne girmiş, Ertuğrul Bayraktar’la teori, solfej ve armoni çalışmış 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümüne geçerek Nevit Kodallı’nın öğrencisi olmuştur. 1987 yılında İstanbul’a yerleşen bestecimiz, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Cengiz Tanç’la kompozisyon çalışmayı sürdürmüş, Madlen Saydam’dan piyano, Nuri İyicil’den keman dersleri almıştır. Konservatuarı bitirdikten sonra master çalışmasını tamamlayan Korucu, profesyonel olarak müzik yaşamına atılmıştır.
Semih korucu genelde özgün modal gereçleri kullanmaktadır. Son yapıtlarında kavramsal öğeler ağırlık taşımaktadır. Piyano için “Disintegrasyon ve İntegrasyon” başlıklı yapıtı, üflemeli çalgılar için “Yoğunlaşma”sı, “Piyano ve On Üç Çalgı İçin Müzik” adlı yaratıları, onun çağdaş kavrayışını sergileyen başlıca örnekler arasındadır.


Son yıllarda müzik eğitimi alanında yoğunlaşan bestecimiz, “İstanbul Müzik Akademisi”nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Yapıtlarının hakları kendisine aittir. Geniş bilgi için besteciye başvurulabilir.


BAŞLICA YAPITLARI


·Barış Çocukları, eşliksiz koro için, 1991.
·İki Parça, piyano için, 1992.
·Sonat, piyano için, 1992.
·Sonatin, piyano ve klarnet için, 1992.
·Disintegrasyon-İntegrasyon, piyano için, 1992; ilk seslendirme: Yeni Müzik Festivali, Ankara, Viktor Yampolski.
·Yoğunlama, dört obua için, 1993; ilk seslendirme: Bengü Gülöksüz ve öğrencileri, 1995.
·Kör Başlangıç, soprano, yaylılar dördülü, arp ve teyp için, 1993.
·Her İlik Bir İlmekmiş Meğer Onlara, iki viyola için, 1994.
·Yoğunluk, trompet, korno, trombon ve tuba için, 1994.
·Piyano ve 13 Çalgı için Müzik, oda orkestrası için, 1995.
·Simetri, orkestra için, 1995.
·Mekanizma, piyano için, 1997.
·Bir Batı Masalı, orkestra için, 1998