İSTEMİHAN TAVİLOĞLU


Ankara Devlet Konservatuarı’nda 30 yıldan beri solfej ve armoni öğretmenliği yapan Taviloğlu, konservatuardan yetişen hemen bütün müzikçilerin öğretmeni olarak tanınır ve sevilir.

1956 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı klarnet bölümüne giren ve Tevfik Çelen’le çalışan bestecimiz, 1963’te Ankara Devlet konservatuarı’na geçerek Hayrullah Duygu’nun klarnet öğrencisi olmuş, bu bölümü de bitirdikten sonra kompozisyon bölümünde Adnan Saygun, Erçivan Saydam ve İlhan Usmanbaş’la bestecilik çalışmıştır. Ayrıca Ulvi Cemal Erkin’den partisyon okuma, Muammer Sun’dan solfej ve teori dersleri almış, İlhan Baran, Gürer Aykal ve Ruşen Kam’la çalışarak Kemal İlerici’den Türk Müziği armonisi öğrenmiştir. Konservatuarın kompozisyon ileri devresini 1974 yılında bitirmiştir.

İstemihan Taviloğlu’nun etkin bir müzikçi olarak yaptığı görevler şöyle sıralanabilir: Ankara Devlet Konservatuarında armoni öğretmenliği (1972-98); TRT Ankara Radyosu’nda Tonmaysterlik (1979-86); Konservatuarın “Müzikoloji Bölümü”nün kurucu başkanlığı (1986-89); konservatuarda kompozisyon ve orkestra şefliği sanat dalı başkanlığı (1993-98).

İlk yapıtları arasında bulunan Klarnet Konçertosu ve Orkestra Suiti No: 1 ile önde gelen bestecilerimiz arasına giren Taviloğlu, 1985 yılında ENKA Vakfı Kültür ve Sanat Ödülleri’nin müzik dalında birincilik ödülünü almıştır. Bir armoni ve orkestralama ustası olarak genelde Türk makamlarından ve halk müziğinden yararlanan besteci, izlenimci renklerle özenli disonansların karışımından yumuşak ama parlak bir orkestralama üretmeyi başarmıştır. Onun biçim (form) çalışması “ikincil” değildir, içeriği belirginleştirmeye yöneliktir.

Çağdaş teknikleri kullanırken müziğin insanları olabildiğince sarmasını, kucaklamasını öngören İstemihan Taviloğlu, örneğin orkestra için, Op. 9 “Suit” te ezgisel saflığı, doğallığı koruyan bir çağdaş yazı kullanmıştır. Bu yapıtın 1. Bölmesi (DALDALAN), polikordları, ayna yazısı içerir; 2. Bölmedeki flüt solo, mikri yapıyla başlayıp daha sonra geriye dönüşle üçlü armoniye yönelir; oyun havası özelliğinde olan 3. bölmede ek sesli akorlar bulunur; “SABAHIN SEHER VAKTİ” başlığını taşıyan 4. bölmede ise salkım akorlar yer alır.

Bestecinin baş yapıtlarından biri kabul edilen “Klarnet Konçertosu”nda kullandığı dil ise şöyle özetlenebilir: 1. bölme, divan müziği tadındadır ve antik modlardan yararlanılarak “sonat allegrosu” formuyla uygulanmıştır; 2. bölme, lk ve son bölmelere göre kontrast özelliktedir ve diyatonik yazıyı sergiler; hüzzam makamını değerlendiren 3. bölme, Türk sanat müziği atmosferi taşımasına karşın halk müziği temalarına yakınlık gösterir; bu bölmenin yapısı “rondo” formundadır ve klasik konçertodaki kadans yerine “taksim” yeğlemiştir.
Yapıtlarının hakları kendisine aittir. Geniş bilgi için besteciye başvurulabilir.


Başlıca yapıtları

Orkestra için

Op. 1 Bir, iki, üç, dört, ikili orkestra için, 1983.
Op. 5 Spor, orkestra için, 1984; ilk seslendirme: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisteri, 1984.
Op. 6 Beşi bir Yerde, 1984; ilk seslendirme: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solistleri, 1984.
Op. 9 Suit, orkestra için konser parçası, 1982: ilk seslendirme: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1993.
Op. 15 Sunu, orkestra için uvertür, 1973: ilk seslendirme: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 1977.Konçerto

Op. 12 Klarnet Konçertosu, 1979; ilk seslendirme: Gürer Aykal yönetimindeki CSO: Solist: Aykut Doğansoy, 1979.


Koro için

Op. 7 Estergon Kalesi, erkekler korosu için, 1983: ilk seslendirme: TRT Çok sesli korosu, Macaristan, 1989.
Op.8 Emmiler, eşliksiz koro için, 1983: ilk seslendirme: Ankara Çok sesli Müzik Derneği Korosu, 1985.


Çocuk Korosu Ve Orkestra için

Op. 16 23 Nisan Şarkısı, 1991; ilk seslendirme: TRT Çocuk Korosu ve Konservatuar Orkestrası; şef: Koral Çalgan, 1991; TRT Uluslar arası Çocuk Şenliği için sipariş.


Oda müziği

Op. 2 Üç Anadolu ezgisi, keman ve piyano için, 1986; ilk seslendirme: Oktay Dalaysel ve Binnur Ekber, 1986.
Op. 10 Bitmez tükenmez iç sıkıntısı, solo bariton ve oda orkestrası için, 1981;
Op. 19 Paul ve Dorothy için Üç parça, keman ve blok flüt için, 1995; ilk seslendirme: Poul Randolph ve Dorothy Randolph, 1995.


Şan ve Piyano için

Op. 3 Biz Gençleriz, bariton ve piyano için, 1985; ilk seslendirme: Mesut İktu ve Nurten Kolçak, 1985.
Solo Çalgılar için
Op. 11 Gençler için I. piyano için, 1978.
Op. 13 Gençler için, II. piyano için, 1980.
Op 14 Dönüşüm. Piyano için, 1984.
Op. 17 Sonat, gitar için dört bölüm, 1995; ilk seslendirme: Ahmet Kanneci, Belçika, 1995.
Op. 18 Daldalan, solo gitar için, 1996; ilk seslendirme: Ahmet Kanneci; (CD olarak üretilmiştir).


Film Müziği

Evliya Çelebi 1986.


Kitaplar

Gitar için Armoni I, II, (İngilizce ve Türkçe)
Ablan Berg’in Op. 1 Piyano sonatının analizi.
20 Yüzyıl Armonisi, Vincent Persichetti’den çeviri.
Tonal Armoni I.
Dikte Kitabı.