çağlar –


Besteci, orkestra şefi, fagotçu ve Ankara Konservatuarı’nda teori ve armoni öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet veren Kemal Çağlar, başkentin müzik yaşamında önemli işlevi bulunan bir sanatçımızdı. Yaşamı boyunca ün kazanmak hırsına kapılmamış, sessiz ve derinden çalışarak gerekli olan müziksel katkıyı yerine getirmeyi görev sanmış, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının şefliğini sürdürürken, bir yandan da “Başkent Oda Orkestrası”nı yönetmiştir. 1973 yılından öldüğü güne değin Ankara Konservatuarı kompozisyon bölümünde hocalık yapan bestecimiz, başkentte gerçekleştirilen amatör müzik etkinliklerini için yardıma çağırıldığında, severek görev almıştır.
Onu beklenmedik bir zamanda ve verimli çağında, genç yaşta yitirmenin üzüntüsü içindeyiz.
1954 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda müzik öğrenimine başlayan bestecimiz, 1961 yılında bu okulu bitirmiş ve Ankara’ya gelerek 1962-66 yılları arasında konservatuarda fagot öğrenimi yapmıştır. 1966 yılında ise konservatuarın kompozisyon bölümüne girmiş, Adnan Saygun’un öğrencisi olmuştur. Bölümde ayrıca İlhan Usmanbaş, Muammer Sun ve Ferit Tüzün ile çalışarak yüksek devreyi tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Devlet Operası Orkestrası’nda birinci fagot olarak çalışmaya başlayan Çağlar, bu görevini 1978 yılına kadar sürdürmüştür. 1978’de opera orkestrasına şef olarak atamıştır. İlk seslendirmesini yaptığı yapıtlar arasında Tevfik Akbaşlı’nın “KUTSAL SANDIK” adlı opereti ve Penderecki’nin müziği üzerine M. Stachowski’nin hazırladığı “CESUR ŞOVALYE” vardır. Yoğun biçimde sürdürdüğü orkestra şefliğinde yetkinleşmek amacıyla iki kez yurt dışına çıkan besteci, önce The British Council’in verdiği bursla İngiltere’de George Hurst ile çalışma olanağı bulmuş, İtalyan Kültür Heyeti’nin sağladığı başka bir olanakla bu kez İtalya’da Siena Konservatuarı’nda ünlü şef Franco Ferrera’nın kursuna katılmıştır.
Piyano ve orkestra için yazdığı “ÇEŞİTLEMELER” sağlam orkestralaması ile dikkat çekmiştir. 1974’te bestelenen bu yapıtın ilk seslendirilmesi, Hikmet Şimşek yönetimindeki ADOB tarafından piyanist Selman Ada’nın solistliğinde gerçekleştirilmiştir.

Üflemeli çalgılar için “BEŞİL” (flüt, obua, klarnet, fagot ve korno), 1976’da yazılmış, bir yıl sonra Ankara Üflemeliler Beşlisi tarafından Ankara Radyosu’nda yorumlanmıştır. Bu iki yapıt, TRT tarafından kaset olarak üretilmiştir.