Sîneler aşkınla dîdeler mahmûr


Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur

Sen içerken bezmimizde bâdeler hep nûr olur

Neş'eden sâzlar coşar vîrâneler mâmûr olur

Sen içerken bezmimizde bâdeler hep nûr olur
Beste : Mısır'lı İbrahim Efendi
Güfte : Ahmet Refik Altınay
Makam : Kürdîli hicazkâr
Usûl : Ağır aksak