Her tel saçı bir ter dudağının değdiği yerdir

Uslanmadı , yaşlanmadı , hayret senelerdir


Bir gül ki henüz gonca gibi rayiha verir


Uslanmadı , yaşlanmadı , hayret senelerdir

Beste : Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Makam : Kürdilihicazkar
Usül : Sengin Semâî