gölgenle gönlüm

Akşam yine gölgenle sabâh etti bu gönlüm

Akşam da her akşam gibi âh etti bu gönlüm

Bilmem ne kabahât, ne günâh etti bu gönlüm

Akşam da her akşam gibi âh etti bu gönlüm

Beste : Selâhattin Pınar
Güfte : Cemâlî Nâbedit
Makam : Kürdîli hicazkâr
Usûl : Düyek
Söyleyen
: Melihat Gülses