31) BESTENİGAR MAKAMI

Bestenigar Makamı Dizisi, Irak perdesindeki Segah dörtlüsü ve yerinde Saba Makamı dizisinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

a. Durak: Irak perdesidir
b. Seyir: İnici - Çıkıcıdır
c. Güçlü: Çargah perdesidir
d. Yeden: Acemaşiran perdesidir
e. Donanım: Si koma bemol, Re bakiye diyez

Dizinin Seyri: Bestenigar Makamının seyrine genellikle dizinin orta sesleri kullanılarak başlanır. Dügah perdesi üzerinde bulunan yerinde Saba Makamı dizisinin seslerinde dolaşılarak Güçlüsü olan Çargah perdesinde Hicaz'lı kalış gösterilir. Saba dizisinin sesleri kullanılarak Dügah perdesinde Saba'lı kalışlar yapılır.Segah dörtlüsünün sesleri kullanılarak ve bazen yeden'li olarak Irak perdesinde karar verilir.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum (Dede Efendi)
* Cana sana aşık nice bir münhasır olsun (Kanuni Ahmet Bey)
* Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharım (Hafız Hüsnü Efendi)
* Farkı yok bir cennet-abadın bugün viraneden (Hayri Yenigün)
* Halimi arz eyleyim sultanıma (Rifat Bey)
* İstedin de gönlümü verdim sana (Şekerci Hafız Cemil Bey)
* Mızrabı bırak, zülfünü sinemde gezindir (Bimen Şen)
* Yar ağlamadan didelerim kana boyandı ((Hacı Faik Bey)32) FERAHNAK MAKAMI

Ferahnak Makamı Dizisi, Irak perdesindeki Ferahnak beşlisi, Dügah perdesinde Rast dörtlüsü, Nim Hicaz perdesinde Hicaz dörtlüsü, ve Segah perdesindeki Ferahnak beşlisinin karışık kullanılarak birleşmesinden meydana gelmiştir.

a. Durak: Irak perdesidir
b. Seyir: İnicidir
c. Güçlü: Evç perdesidir
d. Yeden: Acemaşiran perdesidir
e. Donanım: Fa bakiye diyez, Do bakiye diyezBileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar)bölüm
Bileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar)bölüm


Dizinin Seyri: Ferahnak Makamının seyrine genellikle dizinin üst tarafında bulunan sesler kullanılarak başlanır. Neva perdesi üzerinde Rast beşlisi halinde genişleme yapılarak Evç perdesinde asma kalış yapılır. Ferahnak beşlisinin sesleri kullanılarak dizinin orta seslerine inilir. Dügah perdesinde Hicaz'lı kalış gösterilir. Ferahnak beşlisinin sesleri kullanılarak Irak perdesine inilir. Yedeni olan Acemaşiran perdesi de gösterilerek Irak perdesinde karar verilir.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Beğendim seni efendim geçmem asla ben (Dede Efendi)
* Dil verdim ol gül gonca izara (Nikoğos Ağa)
* Hoş yaratmış bari ezel (Nikoğos Ağa)
* Ruhumda bahar açtı onun bülbülü sendin (Artaki Candan)33) ŞEVK-EFZA MAKAMI

Şevk-Efza Makamı Dizisi, Acemaşiran perdesinde Nikriz beşlisi, yerinde Acemaşiran Makamı dizisi ve Çargah perdesinde Zirgüleli Hicaz Makamı dizilerinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

a. Durak: Acemaşiran perdesidir
b. Seyir: İnicidir
c. Güçlü: Gerdaniye perdesidir
d. Yeden: Hüseyni Aşiran perdesidir
e. Donanım: Si küçük mücennep bemol, Re bakiye bemol

Dizinin Seyri: Şevk-Efza Makamının seyrine Çargah perdesi üzerinde bulunan Zirgüleli Hicaz Makamı dizisinin sesleri kullanılarak başlanır. Gerdaniye perdesi üzerinde asma kalış yapılır. Acemaşiran dizisinin seslerine geçilerek dizinin orta seslerine inilir. Karışık seslerde dolaşılarak Acemaşiran perdesine Nikriz beşlisiyle inilir. Nikriz beşlisinin sesleri kullanılarak yedeni de gösterilmek suretiyle Acemaşiran perdesinde karar verilir.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Ben esir-i handenim ey gül tenim (Tanburi Hikmet Bey)
* Geçipte karşıma gözlerin süzme (Ahmet Ağa)
* Hicran gibi alemde elim derd-i ser olmaz (Cevdet Çağla)
* Sebep sensin gönülde ihtilale (Mustafa Nafiz Irmak)


34) NİKRİZ MAKAMI

Nikriz Makamı Dizisi, Rast perdesinde Nikriz beşlisi, Neva perdesinde Rast veya Buselik dörtlüsünün birlikte kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

a. Durak: Rast perdesidir
b. Seyir: İnici - çıkıcıdır
c. Güçlü: Neva perdesidir
d. Yeden: Irak perdesidir
e. Donanım: Si bakiye bemol, Fa bakiye diyez, Do bakiye diyez

Bileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar)bölüm
Bileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar)bölümDizinin Seyri: Nikriz Makamının seyrine genellikle Neva perdesi civarından başlanır. Dizinin üst tarafında bulunan Buselik ve Rast dörtlülerinin seslerinde dolaşılarak Güçlüsü olan Neva perdesinde kalış gösterilir. Rast dörtlüsü ile çıkılan dizi genellikle Buselik dörtlüsü ile iner. Nikriz beşlisi sesleri ile yedeni olan Irak perdesi de gösterilerek Rast perdesinde karar verilir.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın (Selahattin İçli)
* Bürünür ak tüllere yeşil palmiyelerin (Yüksel Kip)
* Dağ başında tüter duman (Kadri Şençalar)
* Kirpiğine sürme çek, kına yak parmağına (Refik Fersan)
* Neden hiç dinmiyor gözyaşların biçare gönlüm (Avni Anıl)
* O güzel saçlarına hercai tak demedim (Emin Ongan)
* Sen Körfez'in incisisin İzmir'im (Yusuf Nalkesen)
* Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım (Yesari Asım Arsoy)35) NEV'ESER MAKAMI

Nev'eser Makamı Dizisi, yerinde Nikriz beşlisi ve Neva perdesinde Hicaz dörtlüsünün birlikte kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

a. Durak: Rast perdesidir
b. Seyir: İnici - Çıkıcıdır
c. Güçlü: Neva perdesidir
d. Yeden: Irak perdesidir
e. Donanım: Si bakiye bemol, Mi bakiye bemol, Fa bakiye diyez, Do bakiye diyez

Bileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar)bölüm

Dizinin Seyri: İnici - çıkıcı bir seyre sahip olduğu için Nev'eser Makamının seyrine genellikle Neva perdesi civarından başlanır. Dizinin üst seslerinde dolaşılarak güçlüsü olan Neva perdesinde asma kalış yapılır. Nikriz beşlisinin sesleri kullanılarak Rast perdesinde karar verilir.
Nev'eser Makamı, ağır yapılı bir makamdır.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Nale-i cangahı canan duymuyor (Udi Afet Mısırlıyan)
* Nev'eser bir şarkı yazdım, yad edin beni dostlar (Bekir Sıtkı Sezgin)
* O güzel gözlerinin sihrine kandım o gece (Alaeddin Yavaşça)36) SUZ-İ DİLARA MAKAMI

Suz-i Dilara Makamı Dizisi, yerinde Çargah dizisi ve yerinde Mahur dizilerinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

a. Durak: Rast perdesidir
b. Seyir: İnici - Çıkıcıdır
c. Güçlü: Çargah perdesidir
d. Yeden: Geveşt perdesidir
e. Donanım: Donanımına hiç bir işaret konulmaz

Dizinin Seyri: Suz-i Dilara Makamının seyrine, bu makamı oluşturan yerinde Çargah dizisi veya yerinde Mahur dizilerinden biri kullanılarak başlanır. Bu iki dizinin seslerinde karışık olarak gezinilerek Çargah veya Neva perdesinde asma kalış yapılır. Rast perdesindeki Mahur dizisi sık olarak kullanılır. Fazlaca genişleme sesleri kullanılmaz. Çargah dizisinin sesleri kullanılarak Rast perdesinde karar verilir.

Bu makamdaki bazı şarkılar:
* Ab u tab ile bu şeb haneme canan geliyor (Sultan 3. Selim)
* Keman-ı aşkını çekmek o şuhun hayli müşgülmüş (Sultan 3. Selim)


alıntı