PARMAKLAR

Çalgı müziğinde çoklukla, ses deliği, dokunak ve teller de kullanılacak parmaklar rakamlarla gösterilir.

DOKUNAKLI ÇALGILARDA

Piyano, Org vb., gibi:

Her iki el için:
1. Baş parmağı
2. İşaret parmağı
3. Orta parmağı
4. Yüzük parmağı
5. Serçe parmağı, gösterir


İngilizler:
+. Baş parmağı
1. İşaret parmağı
2. Orta parmağı
3. Yüzük parmağı
4. Serçe parmağı, biçiminde değişik olarak kullanırlar.

YAYLI VE SOLUKLU ÇALGILARDA

Keman, Viyolonsel, Alto, Trompet, Kornet, Bariton (saxhorn çalgılar) vb.;

1. İşaret parmağı
2. Orta parmağı
3. Yüzük parmağı
4. Serçe parmağı, gösterir.


YAYLI VE TELLİ ÇALGILAR İÇİN ÖZEL İŞARETLER

: Yayı çekiniz.
V : Yayı itiniz


TERİMLER


G.B. : Tam yayla. Alm., Ganzer Bogen teriminin kısaltılmışı.
Fr. : Topuk. Yayın topuğu ile. Alm., Forsch kelimesinin kısaltılmışı.

M. : Yayın ortasile. Alm., Mitte deş Bogens kelimesinin kısaltılmışı.

Sp. : Yayın ucu ile. Alm., Sipitze des Bogens kelimesinin kısaltılmışı.