Müziği

Çin Müziği


Daha milattan önce birinci yüzyılda Çin'de 80'den fazla türde müzik aletinin çalındığı bilinmektedir. Uzun gelişme süreci iÇinde beş tür geleneksel müzik ortaya çıkmıştır: şarkiılar Müziği dans müziği Müziği halk şarkıları Müziği operalar ve enstrümental parçalar. 1978'de Hu Müziği'nin Suixian ilçesinde 2 Müziği400 yıllık bir erken dönem Savaşan Devletler mezarının kazılması sırasında bir delikli çubuk üzerine dizilmiş 64 çandan oluşan büyük bir müzik aleti bulunmuştur. Testler Müziği her çanın vurulan yere göre yüksek perdede iki farklı nota (bir üçüncü majör ve bir üçüncü minör) çıkarabildiğini göstermiştir. Enstrüman Müziği beş oktavlık bir aralığa sahiptir. Çıkarılan güzel ton değişebilmektedir ve bu Müziği sözkonusu dönemde müziğin ulaştığı ileri düzey konusunda bir fikir vermektedir. Feodal toplumun uzun tarihi iÇinde müzik kültürü Müziği bir çok farklı dönemden geçerek zenginleşmiştir. Eski zamanlardan kalan değerli müzik parçaları arasında Düdük İÇin Onsekiz Hava ve Guangling Koşuğu (bir Çin enstrümanı olan qin iÇin) Müziği Her Yandan Pusu (bir telli enstrüman olan pipa iÇin) ve İlkbaharda Bir Nehir Kenarında Akşam (enstrümental orkestra iÇin). Çin Müziği ayrıca müzik kuramına büyük katkılar yapmıştır. 1584'te Zhu Zaiyu Müziği dünyada müzik gamının eşit akordunu sistematik olarak hesaplayan ilk müzisyen olmuştur. Kaleme aldığı Yeni Eşit Akort Kuralı adlı kitabı Müziği bugün dünyada kullanılmakta olan sisteme benzeyen 12 eşit aralığı kullanan bir sistemi açıklamaktadır.

1919'daki 4 Mayıs Hareketinin ertesinde Çinli besteciler Müziği Avrupa müziğinin ifade edici biçimlerini benimsemeye başlamışlardır. 1930 ve 1940'larda bir çok ilerici müzisyen Müziği büyük bir coşkuyla kitlelerin saflarına katılarak ve tarz açısından yeni Müziği içerik açısından da derin bir çok önemli eser yaratmışlardır. Bunlar Müziği geniş halk kitlelerinin beğenisini kazanmıştır. Bunların bir örneğini oluşturan güftesi Tian Han tarafından yazılmış ve Nie Er tarafından bestelenmiş Gönüllülerin Yürüyüşü Müziği bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin ulusal marşıdır. Beyaz Saçlı Kız Müziği Çin operasının gelişmesi iÇin yeni bir dönemi başlatmıştır.

Müzikteki ilerleme Müziği çeşitli profesyonel müzik kuruluşunun oluşturulması ve bunların seslendirdiği eserlerin kitlelere sevdirilmesi ile yakından bağlantılıdır. Yeni Çin'in kurulmasından sonra merkezi hükümetten yerel makamlara kadar her düzeydeki kültür idareleri Müziği şarkı ve dans grupları Müziği opera tiyatroları ve Batılı ve geleneksel enstrümanları kullanan orkestralar kurmuşlar ve bir çok tanınmış besteci Müziği orkestra şefi Müziği şarkıcı ve enstrümental müzisyen yetişmiştir. Merkezi Flarmoni Orkestrası Müziği klasik ve romantik müzikten modern müziğe kadar Çin ve yabancı eserleri kapsayan düzenli konserler vermektedir. Çin halkı Müziği Avrupa klasik müziğinden çok hoşlanmaktadır. Bir keresinde Merkezi Filarmoni orkestrası Müziği bir dizi konser vererek Beethoven'ın Dokuzuncu Senfonisini her seferinde dolan salonlarda seslendirmiştir. Bir çok Çinli Müziği Camille Müziği Carmen Müziği Madam Butterfly Müziği Figaro'nun Düğünü ve Onegin gibi Batı operalarını beğeniyle izlemektedir. Çin'in bütün bölgelerinde büyük müzik festivalleri düzenlenmektedir. Düzenli yıllık festivaller arasında "Shanghai İlkbaharı" Müziği "Guangzhou Müzik ve Çiçek Partisi" Müziği "Beijing Koro Festivali" Müziği "Kuzeydoğu Çin Müzik Haftası" Müziği "Kuzey Çin Müzik Haftası" Müziği "Kuzeybatı Çin Müzik Haftası" Müziği "İlkbahar Şehir Konseri" Müziği "Harbin Yazı" ve "Jinan Sonbaharı" bulunmaktadır. Amatörlerin verdiği konserler de revaçtadır. Beijing'deki "Mayıs Çiçekleri" Müziği Shanghai'deki "Ekim Şarkı Festivali" Müziği Fujian'daki "Okul Konseri" ve Guangzhou'daki "Öğrenci Koroları Festivali" her yıl düzenlenmektedir.

Çin Müziği uluslararası kültürel değişimleri artırdıkça daha fazla sayıda Çinli müzisyen çeşitli uluslararası müzik yarışmalarına katılarak memnuniyet verici sonuçlar elde etmektedir. Çinli müzisyenler ve Çin müzik toplulukları Müziği dünyadaki bir çok ülke ve bölgeyi ziyaret etmişler ve Philadelphia Orkestrası Müziği Boston Senfoni Müziği Berlin Filarmoni Müziği Viyana Filarmoni ve BBC Senfoni Orkestrası ve kemancı Yehudi Menuhin Müziği tanınmış şarkıcılar Luciano Pavarotti Müziği Placido Domingo ve Julio Iglesias dahil olmak üzere bir çok tanınmış yabancı müzisyen ve müzik kuruluşu Çin'de konserler
vermişlerdir.


Müziği