Diğer Gamlar:


Bu metotta 7 sesli majör ve minör gamları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ancak, 7 sesli gamlar dışında da birçok gam bulunmaktadır. Bu bölümde bu gamlara kısaca değineceğiz.

Pentatonik Gam: “Penta” kelimesi Latincede 5 anlamına gelmektedir. 5 sesten oluşan gamdır. Dünyanın birçok yerindeki yerel müziklerde pentatonik gamlara rastlanır.

Blues müziğinde minör pentatonik gam yaygın olarak kullanılır:

Örnek 1:
Gamlar:

Örnek 2:

Çin’de kullanılan Gong pentatonik gamı:

Gamlar:

Tam Ses Gamı:6 sesten oluşan bir gamdır. Sadece tam aralıklardan oluşur.

Gamlar:

Oktatonik Gam:
8 sesten oluşan bir gamdır. Art arda gelen tam ve yarım aralıklardan oluşur.

Gamlar:

Gamlar:

Gamlar: Gamlar: