Doğal Minör Gamların Tonal DonanımlarıAşağıdaki 5’li çember şemasında majör gamlar ve ilgili minör gamları aynı tonal donanımla gösterilmiştir.


Gamların Donanımları


Örneğin La Minör gamı hiçbir arıza almadığı için portede diyez ve bemol göremeyiz:

Gamların Donanımları


Bir parçanın tonal donanımında –‘O leyli’ de olduğu gibi- bemol ve diyez yoksa, bu parçanın üzerine kurulduğu dizi (yani tonu) Do majör müdür yoksa La minör müdür?
Buna karar vermek için parçanın genelindeki ezginin bütününe, parçanın ilk giriş notasına ve en son bitiş notasına bakılabilir. ‘O leyli’ parçasının ezgisi La notasında başlar ve bize açıkça La doğal minör gamının ilk 5 notasını gösterir. Ezginin son notası da La notasında karar verir. Bu parçanın tonu La minördür. Ama tabii ki bu formüle uymayan milyonlarca parça da vardır.
Diğer minör gamların tonal Donanımları şöyledir:


Gamların Donanımları

Gamların DonanımlarıBir parça armonik minör ya da melodik minör gamı üzerine kurulmuşsa, tonal donanım nasıl yazılır? 6. ve 7. derecelerin değişmesiyle oluşan notalar tonal donanımda gösterilmez ve bu arızalar (naturel, diyez ve bemol) parçanın içinde notaların başına her seferinde yazılır.


Paralel Gamlar

Aynı sesle başlayan biri majör diğeri minör olan iki gam birbirinin paralelidir.
Örneğin D majör ve D minör gamları paralel iki gamdır.

Birbirlerine Eğilimli Notalar (2)

Sadece Do Majör gamındaki seslere bağlı kalmayıp, diğer aralıkları öğrenmeye başlayalım. Notaları söylerken “Fa Diyez” demek zor olacağı için “Fi”, “Si Bemol” yerine de “Te” hecesini kullanacağız. Aşağıdaki notaları çalışınız:

Gamların Donanımları


Öncelikle “Fi-Sol” aralığını çalışacağız. Her hangi bir majör gamın 4. sesini yarım ses tizleştirdiğimizde Lidyan modunu elde ediyoruz. Do Majör gamının da 4. sesi “Fa” olduğu için “Fa Diyez” sesini eklediğimizde Do Lidyan modunu elde etmiş oluruz. Aşağıdaki Do Lidyan modunu çalışınız:

Gamların DonanımlarıBir parça armonik minör ya da melodik minör gamı üzerine kurulmuşsa, tonal donanım nasıl yazılır? 6. ve 7. derecelerin değişmesiyle oluşan notalar tonal donanımda gösterilmez ve bu arızalar (naturel, diyez ve bemol) parçanın içinde notaların başına her seferinde yazılır.
Paralel Gamlar
Aynı sesle başlayan biri majör diğeri minör olan iki gam birbirinin paralelidir.
Örneğin D majör ve D minör gamları paralel iki gamdır.

Bir parça armonik minör ya da melodik minör gamı üzerine kurulmuşsa, tonal donanım nasıl yazılır? 6. ve 7. derecelerin değişmesiyle oluşan notalar tonal donanımda gösterilmez ve bu arızalar (naturel, diyez ve bemol) parçanın içinde notaların başına her seferinde yazılır.
Paralel Gamlar
Aynı sesle başlayan biri majör diğeri minör olan iki gam birbirinin paralelidir.
Örneğin D majör ve D minör gamları paralel iki gamdır.