müzikte belli bir birim zamanı olan ve sessiz geçen süreye sus denir. sırayla.. birlik.. ikilik.. dörtlük.. sekizlik..onaltılık..otuzikilik..atmışdörtlük...su s işaretleri !!

dersleri: