aralik : İki nota arasındaki mesafeye yani ses farkına denir.

süre : notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. sesli süre ve sessiz süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. sessiz süreler müzikte es işareti ile tanımlanır.

tam ses : İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa tam ses denir. bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da yarım ses denir

koma : İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

ölçü : bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine ölçü denir. ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

eksİk ölçü ( anakrus ) : bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir.

süre uzunluğunda yardımcı İşaretler

» nokta: yanına konduğu notayı yarı değeri kadar uzatır. aşağıda noktalı
notaların süre uzunlukları görülmektedir.

» çift nokta: bir nota veya susma işaretinin yanında iki nokta olduğu zaman
birinci nokta değerinin yarısı, ikinci nokta ise noktanın süre değerinin yarısı
kadar önüne geldiği noktanın süresini aaltır.

» üçleme: doğal bölünümlü ikişerli olan bir nota değerinin, geçici olarak üç eşit
parçaya bölünmesine üçleme denir. üçleme notaların altına ya da üstüne üç
yazılır.

» legato (bağlı): notaların birbirine bağlanarak, seslendirilmesine legeto denir.
birinci nota çalınır, iki notaya bağlanır.

» durgu (puandorg):üzerlerine geldiği notayı genellikle normal uzunluklarının
iki katı uzatır. ancak, müziksel nedenlerden dolayı yorumcuya bağlıdır.
İstenilen sürede seslendirilir. genelde son notanın üzerinde buunur. şek.1.15.

» dolap: tekrar edilen bölümün ikincikez seslendirilişinde 1yazan ölçüler
atlanır ve 2 yazan ölçüden çalınır.

» da capo(d.c): da capo,tekrar işaretinin yanında bulunuyorsa en başta dönülür
ve eserin sonuna kadar tekrar edilmeden seslendirilir.