» staccato: notaların sıçratılarak seslendirilmesine denir. diğer bir anlamda kesik
kesik de diyebiliriz. staccato, notanın altına ya da üstüne bir nokta ile yazılarak
gösterilir.
» çarpma: asıl sese gidilmeden öce çok kısa bir süre başka sese çarpıp asıl sese
dönmedir. bu şekilde asıl ses vurgulanmış olur.
» tril: asıl ses ile komşu sesin birbiri ardına oldukça hızlı ve uzunca süren
seslendirilmesidir.
» tremolo: bir sesin komşu ses ile değil, komşunun yanındaki ses ile birbiri ardı
sıra olabildiğince hızlı seslendirilmesiyle elde edilen bir süslemedir.

ses değiştirici (altere) İşaretler
bu işaretler önüne geldiği notayı inceltir (tiz), kalınlaştırır (pes) ya da eski doğal
haline getirir. ses değiştirici işaretleri iki ana grupta toplayabiliriz.

evrensel müzikte değiştirici (altere) İşretler.
batı müziğinde her ses arasında yarım ton farkı vardır. dolaysııyla bir sesi yarım ses
inceltmek ve yarım ses kalınlaştırmak için notadan önce bu işaretlerden konulur. diyez ( # )
:önüne konulduğu notayı yarım ses inceltir.
» bemol ( b): önüne geldiği notayı yarım ses kalılaştırı (pes).
» natural (doğal):ölçü içerisine arıza almış veya ton olarak arızalı parçalarda
kullanıldığında nota eski sesine-tonuna gelir.