post rock, ilişkidir. aşk ile ilişki arasındaki bağlamdan çıkılarak anlanabilecek olgudur belki de. "denge"ye gelme sorunsalı. minimalist öğelerin içinden patlayan davullar, tırmalayan destortion'lar ve "sükunet"e geri dönüş ile düzenlenen denge.

"ilişki", aşk'ın aşırı tüketim haline gelmiş bir boyutudur. sevebiliriz, zira, aslında aşk'ın saflığını öldürebilecek bir ilişki, ancak da aşk olan bir yerde çıkabilmektedir ortaya. üzerine oynanabilen, kuramlar tasarlanan, algoritmik hesaplarla adımlar atılmaya çalışılan; post-modern bir tüketim hezeyanı içinde, sürekli bir kontrol sorunsalı yaratırken, bilgi ve iletişim çağının araçları ile sürekli "iletişim" halinde olunan ama aslında bu sürekli iletişim ve aşırı tüketimin bir yerde yıprattığı, küçük sorunları büyütüp şişiren bir düşünceler yumağı. ve gene bu saf'lığı çoktan kaybolmaya başlamış aşk sayesinde, sorunları hemen ve aynı iletişim gereçleri ile sonlandırma çabası ile başvurulan "çabuk ve ani çözümler". hemen parlamak ve hemen sönmek. fevrîlik durumu isterseniz. ama sonunda tekrar bir "denge"ye oturma çabası ve isteği. sonunda "iyi bitebileceğini ön görebilme" arzusu.

ufak vokaller. aşk'taki gibi, fazla söz gerektirmeyen, his'lerin ön plana çıkmasına bırakılan bir müzik. minimalist vokaller üzerine ruha işleyen tınılar. biriken bir enerji, artan distortionlar; kopmaya hazırlanan telin iyice gerilmesi, gerilen bir deri, ve gümbür gümbür davullar. sakinleşme, kavuşma isteği, beklentisi