[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle
Misâli gelmez âlemde hayâle
Nigeh akla ziyândır zülf-û hâle
Amansız girmez agûş-î visâle
Ne sabra çare var ne arz-ı hâle

Melâhat gülşeninde taze bir gül
Felekde olmaz akrân-ı tehâyyül
Dökülmüs turra turra hem çû sünbül
Râh-i tabânı üzre ebr-i kâkül
O mah-ı hüsne olmus zülfü hâle

Beste: Zekâî Dede
Güfte: ?
Makam: Neva
Usûl: Yürük Semai