Street fighter oyunlar?n? iki ki?i oalrak arkada?lar?n?z ile beraber oynay?p diyer dövü?çüleri s?rt s?rta vererek pataklay?n. Bu 2 Ki?ilik dövü? oyununda arkada??n?za kar?? de?il, arkada??n?z ile beraber diyer sokak dövü?çülerine kar?? dövü?eceksiniz. 1. Oyuncu W-A-S-D ile hareket edip <b>J ile dövü? hareketleri yap?p K sayesinde s?çrayabilir. 2. Oyuncu ise <b>Yön Oklar?