Kahve restaurant?na gelen mü?terilerin sipari?lerini do?ru bir ?ekilde haz?rlayarak onlar? memnun k?lmal?s?n?z. Oyunu ba?latt?ktan sonra yapman?z gereken mouse kontrolü ile gelen ki?ilerin sipari?lerini haz?rlamakt?r. Oyunun sol k?sm?nda bulunan malzemeler yard?m? ile menüde yazan kahve çe?itlerini yapabilirsiniz. Malzemeniz sona erdi?inde telefon açarak sipari? vermeniz mümkün. ?yi e?lenceler..


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]