Kaza ve dü?me tehlikesi ile kar??la?abilece?iniz tehlikeli otobanda sürücü koltu?una geçti?iniz araban?n kontrolünü dikkatli bir ?ekilde sa?layarak yolu k?sa bir sürede sonland?rmaya çal??acaks?n?z. Araba de?i?imi yapabilmek için öncelikle araçlara yakla?man?z gereklidir. Sonras?nda bo?luk tu?u yard?m? ile sürücünün d??ar? ç?kmas? sa?lay?n. Ç?kan sürücüyü hangi araca bindirmek istiyorsan?z o yöndeki tu?a basmal?s?n?z. Böylece araç de?i?imi gerçekle?ecek ve oyunda seri bir ?ekilde hareket edebileceksiniz. ?yi e?lenceler..


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]