Masa üzerindeki araban?n k?sa bir sürede kaza yapmadan biti? noktas?na ula?mas? gerekmektedir. Oyunda ba?ar? kazanmak için arac?n hasar görmeden ilerlemesini sa?lamal?s?n?z. Bunun için yön tu?larak arabay? kontrol ettirebilirsiniz. Bunun haricinde X tu?u ile nitroya geçerek h?z?n?z? artt?rman?z mümkün. Dilerseniz önünüze ç?kan engellerden z?plamak için bo?luk tu?una uzun bas?p s?çrama kapasitenizin seviyesini yükseltin. Böylece engellere tak?lmadan ve h?z?n?z dü?meden daha süratli hareket edebileceksiniz. ?yi oyunlar..


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]