Domain Adı: burunestetigisonrasi.net
İçerik – Başlık : estetik Sitesi
Site Kuruluş Tarihi : Mayıs 2012
Site Tanıtımı: Burun ucu ve ala bölgesindeki kalın, sebase ve tıkız deri, lokal flep uygulaması açısından burnun üst 2/3'ündeki deri kadar avantajlı değildir. Bununla birlikte bilobe flep (Zitelli modifikasyonu ile) burun ucu ve alar defektler için mükemmel bir seçenek teşkil eder. Bu flep ile üst burun bölgesindeki fazla do¬ku burun ucu ve alar bölgeye taşınabilmektedir.
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
her bir lobun rotasyonunun 50 derecenin altında tutulma¬sı, dog- ear deformitesinin primer eksizyonu ve submuskuler diseksiyonun periost ve perikondriumun he¬men üzerindeki planda ve geniş olarak gerçekleştirilmesi yöntemin başarısını arttırır. Klasik tek loblu flep ile burun tipi ve ala rekonstrüksiyonu güçtür. Dog-ear eksizyonu sırasında tek lobiu flebin pedikülü tehli¬keye girebilir, ayrıca, tıkız burun derisinin 90 derecelik rotasyonu güçtür.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
yanak dokusunun kullanımı 1800'lerde Fransız ve Alman cerrahlar tarafından popülarize edilmiş¬tir. Günümüzde kullanıldığı şekliyle flebin kanlanması levator labii ve zygomatik kasların içerisinden ge¬çen fasiyal ve angular arter perforatörleri ile olur. Flep dizaynı, nasolabial kıvrımın hemen lateralinde planlanır; böylelikle onarım bittiğinde donör alan nedbesi tam nasolabial kıvrım üzerinde kalır. Proksimal- deki tabanı, derin plandan giren zengin subkutan vasküler kaynak üzerinde planlanır. Oral komissür hiza¬sında veya hemen distalinde bulunan flebin distal ucu, birkaç milimetre kalınlığında subkutan doku ile kal¬dırılıp, alar subüniteyi örtecek şekilde kalın superior pedikülü üzerinde rotasyon yaptırılabilir. Üç hafta sonra flep pedikülü ayrılır ve alar taban inseti tamamlanır.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
Nasolabial doku ala rekonstrüksiyonu için ide¬al bir adaydır. Ancak kullanılabilir doku sınırlıdır ve pediküle burun ucu ya da sırtını örtecek şekilde tan¬siyon bindirmek, güvenilir olmayan vasküler kaynak nedeniyle risk teşkil eder.

Burun estetik ameliyatlarda tam kat defektlerin deri ve mukoza döşemesini oluşturmak üzere nasolabial flep kendi üzerine kat¬lanarak kullanılabilir. Ancak katlamaya bağlı kanlanma bozulabilir, içerisine yerleştirilen kıkırdak greftle- rinin sabitlenmesi güçtür ve sonuç sıklıkla kaba ve kalın görünür. Nasolabial kıvrımdaki fazla deri, ran¬dom yanak flebinin bir uzantısı halinde tek aşamalı olarak da nakledilebilir. Ancak normal bir alar kıvrım oluşturmak için revizyon sıklıkla şarttır, ayrıca alar tabanı içeren defektlerin onarımında böyle bir naso¬labial flep kullanıldığı takdirde gerçekten estetik görünümlü bir alar taban inseti yaratabilmek neredeyse imkansızdır.