Yorumlar Sergisi

Genç yorumlar

Kare Sanat Galerisi sezonun ilk sergisinde “Genç Yorumlar” başlığı altında Başak Avcı, Seyit Mehmet Buçukoğlu, Yunus Emre Dokumacı, Medine Irak ve Nadide Acar Karaca’ nın eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Başak Avcı, resimlerimde oluşan plastik kurguda ışık, espas, form, çizgi ve kompozisyonun resimsel elemanlarıyla eşzamanlı olarak bir dengeyi elde etmeyi amaçlıyor.

Resimlerinde “değişim”, “dönüşüm”, “zaman”, “nesne-ölüm-çürüme” kavramlarını konu eden Seyit Mehmet Buçukoğlu genel olarak beyaz bir zeminde zamanı vurgulayan çürümüş dokular, lekeler, yanıklar, izler ve kimi zamanda fosil betimlemeleriyle oluşturulan resimlerde sona ermiş bir yaşam deneyiminin izleyiciye aktarılmasını amaçlıyor.

Yunus Emre Dokumacı, insanın evrenle uyum içinde olması gerektiğini hatırlatan ilkel toplumların ve doğu düşüncesinin ürettiği söylencelerin sesini resimlerinde görünür kılıyor. Kullandığı ayı figürleri şişirilerek tanrılaştırılmış, yüceltilerek gaddarlığı perdelenmiş insanlığımızın kirli yüzünü kurmak zorunda kaldığımız bir empati ilişkisi ile ifşa ediyor. Ayı ile merhamet, korku, koruma, şefkat, arzu, yalnızlık, hüzün ve aşk duygularının dalgaları arasında kendi insanlığımızı keşfediyoruz.

Medine Irak ise resimlerini şu şekilde anlatıyor: “İnsanın somut olarak yaşamaya çalıştığı mekanda, yaşamış olduğu ruhsal değişiklikler; çaresizlik, üzüntü, mutluluk... Bir şeye tutunma durumunda olan insan, ansızın bir kukla oluverir..Kukla durumunda olmayan veya başka başka durumlarda olan bireyler de bu enstantanede yer almaktadır. Dolayısıyla bir ip veya askıyla bağlı olmayıp resmin yüzeyinde belli belirsiz uçuşmaktadırlar. Yaşamın gelişen bölümü diye tanımlayacağım bu bölüm sanırım uzunca bir süre, izleyicinin de yaşadığı ve tanık olacağı bir süreç olacaktır.”

Nadide Acar Karaca ise; düşüncenin ya da nesnenin yaratılış anında, kendi zıtlığını da eşzamanda baz alıp eserlerini çift tuval kullanarak resmetmiştir. Her bir eser kendi eşleniği ile birlikte bir bütün ve aynı zamanda denge oluşturmaktadır.Tuvallerin yer değiştirmesi ile aynı eserin karşıt ifadelere bürünmesi ise görecelik kavramının, izleyen kişi üzerine interaktif yansımasıdır..

“Genç Yorumlar” isimli sergi 15 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Kare Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Kare Sanat Galerisi
Abdi İpekçi Cad. No:29/9 Nişantaşı
T 212 240 44 48 – 212 230 58 91F 212 219 77 19

Tarih : 15 Eylül-05 Ekim 2010