OLMALIYDIK

Uslanmazdık.......
Bıçkındık beyazlarda köpüklü
Ucunda
yaşardık
mavilerin,
Uzak iklimlerin çocuklarıydık
Binler, on binlerce mavilerde,
Tutkunuz,
sevdalıyız
öyle ki
Savaşa ve siyaha inatla
Aydınlık,özgürlük ve sevdaya,
Onlarca ki kaşarlanmıştık
Ve
memleketin
aykırısıydık
O l m a l ı y d ı k .......
Zamansız bir kurşunun harcı.

Ali ALDEMİR (Ucunda Yaşardık Mavilerin) Alınmıştır