Tab nota bilmeyenlerin en çok tercih ettiği okuma biçimidir.Elbette belli kolaylıkları vardır.Ancak nota veya müzik bilmeyen bir kişinin tabla ilerlemesi çok yetenekli olmadığı sürece oldukça zor olacaktır.Bizim tavsiyemiz gitara başladıktan sonra mutlaka solfej,bona eğitimi almanızdır.Bu hem ritm kulağınızın hem de müzik bilginizin gelişmesini sağlayacaktır.Unutmayın ki iyi gitar veya iyi enstrman çalmak iyi müzik bilgisiyle olur.

Biz yeniden tab nedir sorusuna dönelim perdeleri gitarda gösterdiğimizi hatırlıyorsunuz..

E||----------------|| ince mi
B||--3-------------|| si
G||----------------|| sol
D||----------------|| re
A||----------------|| la
E||----------------|| kalın mi


Yukarıdaki şekillerde anlatılanları bir inceleyelim.En yukarıdaki (E) İnce Mi telini-en alt tel,gösteriyor.Diğerleri de tellerin dizilişine göre aşağı doğru sıralanmış.Dikkat ederseniz 3 rakamı B yani Si'nin tel çizgisi üzerinde gösterilmiş bu şu demek ki ; Si telinin 3.perdesine bas.Yani rakamlar perde ismini gösteriyor.Han gi tel üzerinde yazılırsa o telin üzerindeki o numaralı perdeye basılıyor.

E||--0-------------||
B||--2-------------||
G||--2-------------||
D||--2-------------||
A||--0-------------||
E||----------------||

Bu örnekte de dikkat ederseniz "o" rakamı var bu da boş tel demek.Sırasıyla boş tel,si 2.perde,sol 2.perde,re 2.perde,la boş tel kullanılması (basılması) istenmiş..

Bunun dışında tab okuyuşunda başka özel işaretler kullanılır.Çünki gitar çalarken sadece tellere basmayız.Çekme kaydırma gibi bir çok işlem de vardır..

h - teli aşağı itmek
p - teli yukarı çekmek
b - Teli yukarı çekme
r - Teli serbest bırakma
/ - yukarı kaydırma
\ - aşağı kaydırma
v - vibrasyon
t - Sağ el tap
x - Bu tele dokunma


alıntı