TÜRK MUSİKİSİNDE
BUGÜNE KADAR KULLANILMIŞ OLAN USULLER
Elimizdeki malzemeyle sonsuz çeşitlilikte usuller düzenlenmesinin mümkün olduğu açıklamayı dahi gerektirmeyecek bir konudur; mevcut usuller bunu doğrulamaya yetiyor. Biz burada şimdiye kadar kullanılmış olduğunu gördüğümüz usullerden bahsedeceğiz. Türk musikîsinde bugüne kadar kullanılmış olan usullerden bir kısmı şunlardır :
NÎM SOFYAN (Basit usul)
a) iki zamanlıdır.
b) 2/4 lük ve 2/8 lik değerlerde vurulur.
DÜM l zamanlı - kuvvetli
TEK l zamanlı - yarı (orta) kuvvetlidir.
c) Bu usulde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır.
d) Vuruluşu:

usullerİnİn aÇiklamasi


SEMAÎ (Basit usul)
a) Üç zamanlıdır.
b) 3/4 lük ve 3/8 lik değerlerde vurulur.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - kuvvetli
İkinci vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) Bu usulde oyun havaları ve şarkılar yazılmıştır.
d) Vuruluşu;
usullerİnİn aÇiklamasi[/b]

SOFYAN a) Dört zamanlıdır.
b) İki Nim Sofyan'ın birleşmesinden meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TE l zamanlı - yan kuvvetli,
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıftır.
c) 4/8, 4/4,4/2 lik değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:

usullerİnİn aÇiklamasi
usullerİnİn aÇiklamasi
usullerİnİn aÇiklamasi
TÜRK AKSAĞI
a) Beş zamanlıdır.
b) Bir Nim Sofyan ve bir Semai'nin birleşmesiyle meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ- ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TE- EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 5/8 ve 5/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
usullerİnİn aÇiklamasi
usullerİnİn aÇiklamasi

]YÜRÜK SEMAÎ

a) Altı zamanlıdır.
b) îki Semai veya üç Nim Sofyan'dan meydana gelmiştir. Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli,
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf,
Dördüncü vuruş : DÜM l zamanlı - zayıf,
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yan kuvvetlidir.
c) 6/8, 6/4 ve 6/2 lik değerlerde vurulur.
Normal ritimdeki Yürük Semai (6/4) kıymetinde olunca Sengin Semai 6/2 lik mertebesi ise Ağır Sengin Semai adını alır
d) Vuruluşu:

usullerİnİn aÇiklamasi
usullerİnİn aÇiklamasi

usullerİnİn aÇiklamasi